Vi  skreddersyr opplegg for lederutvikling i forhold til våre kunders behov.

Vi har selv mange års ledererfaring.


Eksempler på aktuelle tema: 

 • Hva er viktig for meg som leder
 • Hvordan blir jeg en mer cochende leder
 • Hvordan oppnår jeg resultater via andre
 • Hvordan motiverer jeg mine medarbeidere
 • Hvordan jobbe smart
 • Hvordan takle å være leder for medarbeidere som også er mine venner
 • Hvordan oppfattes jeg av dem rundt meg
 • Hvordan ønsker jeg å bli oppfattet
 • Hvordan bli flinkere til å deleger
 • Hvordan bli en tydeligere leder
 • Hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen
 • Hvordan samarbeide godt med personer som jeg i utgangspunktet ikke går godt overens med
 • Hvordan bør mitt videre karrierevalg være


Coaching av ledere gir gode resultater...

Alle har mulighet til å utnytte sitt potensiale maksimalt,  og oppnå sine mål - og  med litt hjelp på veien oppnår man dette enda raskere.  Les mer


Sidene er laget av Jo Lyshoel