Sven Are Rødsand
Partner/Sertifisert NLP Master Practitioner

NLP Practitoner, NLP Master Practitoner, NLP Integrativ Coaching
Utdannelse fra Kriminalomsorgen.

Sven Are har 35 års variert arbeidserfaring fra industrien, barnevernet, videregående skole og kriminalomsorgen, herav 15 år som leder.  

Ikke ledig for oppdrag pt.


Sidene er laget av Jo Lyshoel