Karriereveiledning og kurs/workshops ifm omstillingsprosesser.

De tre siste årene har vi bidratt med karriereveiledning, kurs/workshops for svært mange mennesker som har opplevd å miste jobben sin. Vi har fått mye takknemlighet tilbake, og vi ser at jobben vi gjør er viktig og gir gode resultater.

Aktuelle tema:

 • Kompetansekartlegging
 • Verdikartlegging
 • Bevisstgjøring av styrker
 • Gjennomgang av CV
 • Gjennomgang av søknad
 • Hvordan bruke Linkedin
 • Hvordan finne jobber som ikker er utlyst
 • Hvordan benytte nettverket ditt riktig
 • Intervjutrening
 • Hvordan holde motivasjonen oppe og få frem det beste i deg
 • Hvordan jobbe effektivt og smart med jobbsøking

Ta kontakt om du eller din bedrift ønsker dyktige karriereveiledere.

Vi samarbeider også med flere dyktige coacher/veiledere.

mona@bergencoachpartner.no, mob 402 13 566


Sidene er laget av Jo Lyshoel