Bergen Coach Partner:

mona@bergencoachpartner.no

mob: 402 13 566

 

Våre partnere:

 Mona Pettersen mob 402 13 566 - mona@bergencoachpartner.no:

  

 

Ann Elise Skjerping mob 928 64 107 post@bergencoachpartner.no

    

 

Geir Boge - ikke ledig for oppdrag pt.

 

 

Sven Are Rødsand  - ikke ledig for oppdrag pt.

 

 


Sidene er laget av Jo Lyshoel