Hva er coaching?

Coaching er planlagte og systematiske samtaler med siktemål å fremme læring, utvikling, handling og vekst  - både privat og i jobbsammenheng.  Dette skjer gjennom kontakt og dialog som er løsningsfokusert. I coaching settes fokus på fremtid. En coach er en personlig samtalepartner/sparringspartner som sammen med deg finner ditt forbedringspotensiale, både for dine arbeidsmål og dine personlige mål. Coaching bygger på gjensidig tillit og respekt mellom partene, og gjensidig taushetsplikt er et hovedprinsipp i forholdet mellom deg og din coach.

Les mer her: http://www.coachforening.no/hva-er-coaching.html

 

Hva er NLP?

NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Metodikken er unik på sitt felt. Den hjelper til å avdekke begrensninger i våre liv, og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller viktigste verdier.

NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål.

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering.

Les mer her: http://www.coachforening.no/hva-er-nlp.html

 


Sidene er laget av Jo Lyshoel